Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KSS Sokół.
środa, 17 kwietnia 2019 04:46

Zarząd KSS „Sokół” w Kartuzach zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 10.05.2019 w Siedzibie firmy „Atut” ul. Bielińskiego 6 w Kartuzach

 

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem KSS „Sokół” Kartuzy uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSS Sokół Kartuzy

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji:

- Komisji mandatowej,

- Skrutacyjno – Wyborczej,

- Uchwał i Wniosków,

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu KSS Sokół za 2018r.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSS Sokół Kartuzy za 2018 r.
 3. Dyskusja.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 5. Zatwierdzenie bilansu i rachunków za 2018 r.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi KSS „Sokół”
 8. Ustalenie kandydatów do:

- Zarządu KSS „Sokół” Kartuzy,

- Komisji Rewizyjnej

 1. Wybory:

- Wybór prezesa KSS Sokół na kadencję 2019 -2023,

- Zarządu KSS Sokół na kadencję 2019 -2023,

- Komisji Rewizyjnej KSS Sokół na kadencję 2019 -2023,

 1. Zatwierdzenie programu działalności KSS Sokół na kadencję 2019-23,
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał,
 3. Zakończenie zebrania.

Materiały sprawozdawcze Zarządu KSS Sokół i Komisji Rewizyjnej dostępne do wglądu w dniu 10.05.2019 od godz. 17.00