Walne Zebranie KSS Sokół.
niedziela, 22 kwietnia 2018 11:32

logo sokol Zarząd KSS Sokół zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 11.05.2018 o godzinie 18.00 w siedzibie firmy „Zbrójstal” w Kartuzach ul. Bielińskiego.

 

 

 

 

 

 

Początek obrad:

W I terminie godz. 18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem KSS „Sokół” Kartuzy uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSS Sokół Kartuzy

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu KSS Sokół za 2017 r.
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSS Sokół Kartuzy za 2017 r.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 10. Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian do Statutu.
 11. Dyskusja.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu KSS Sokół za 2017 r. i udzielenie absolutorium.
 13. Zatwierdzenie bilansu i rachunków za 2017 r.
 14. Przedstawienie projektu planu pracy KSS Sokół na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia zmian w statucie stowarzyszenia,

- przyjęcie planu pracy KSS Sokół na 2018 rok.

- przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności KSS Sokół

       13. Wolne wnioski.                                                                                                                              

       14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze Zarządu KSS Sokół i Komisji Rewizyjnej dostępne do wglądu w dniu 11.05.2018 od godz. 17.30