Kartuska Amatorska Liga Piłki Nożnej - 6. II edycja.
sobota, 10 marca 2018 06:10

logotyp KALPN male

Zgodnie z deklaracją złożoną podczas oficjalnego zakończenia XXVIII edycji KHLPN zapraszamy zespoły do udziału w II edycji Kartuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej - 6.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku rozgrywki kierujemy do wszystkich, którzy spotykają się na naszych boiskach lecz z różnych przyczyn nie trenują i nie należą do klubów piłkarskich. Mamy nadzieję, że do udziału zgłoszą się zespoły oparte na młodzieży (od 16 lat), osób dorosłych jak i oldbojach. Jedynym warunkiem jest brak przeciwskazań do uprawiania sportu.

Każda z drużyn powinna posiadać kierownika drużyny, który musi był pełnoletni.  Podstawą zgłoszenia do rozgrywek będzie imienne zgłoszenie zespołu wraz z podpisami zawodników. Udział jest nieodpłatny. Najlepsze drużyny na koniec sezonu otrzymają pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza Kartuz. Nie przeiwdujemy nagród rzeczowych.   

Mecze będą odbywały się w środku tygodnia. Zakłada się, że każda drużyna rozegra 1 spotkanie w tygodniu. Termin rozpoczęcia rozgrywek przewidujemy na drugą połowę kwietnia i uzalezniony jest od ilości chętnych zespołów (liczba jest ograniczona).  Przed startem ligi odbędzie soptkanie z przedstawicielami drużyn, na którym omówimy regulamin oraz zasady przeprowadzenia rozgrywek. Wkrótce opracujemy szczegółowy regulamin, który zostanie przekazany do wiadmości.

Pod numerem telefonu 606 993 749 czekamy na zgłoszenia, w których należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko kierownika oraz tel. kontaktowy.