Kartuska Amatorska Liga Piłki Nożnej - 6. V edycja.
wtorek, 02 czerwca 2020 00:00

logotyp KALPN male

Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe "  Sokół " zaprasza zespoły do udziału w V edycji Kartuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej - 6.

 Start  Czwartek 6 maja  2021

Podobnie jak w ubiegłym roku rozgrywki kierujemy do wszystkich, którzy spotykają się na naszych boiskach lecz z różnych przyczyn nie trenują i nie należą do klubów piłkarskich. Mamy nadzieję, że do udziału zgłoszą się zespoły oparte na młodzieży (od 16 lat), osób dorosłych jak i oldbojach. Jedynym warunkiem jest brak przeciwskazań do uprawiania sportu.

Każda z drużyn powinna posiadać kierownika drużyny, który musi był pełnoletni.  Podstawą zgłoszenia do rozgrywek będzie imienne zgłoszenie zespołu wraz z podpisami zawodników. Udział jest nieodpłatny. Najlepsze drużyny na koniec sezonu otrzymają pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza Kartuz. Nie przeiwdujemy nagród rzeczowych.   

Mecze będą odbywały się w czwartki w godz. 18.30  - 22.00. Zakłada się, że każda drużyna rozegra 1 spotkanie w tygodniu. Termin rozpoczęcia rozgrywek przewidujemy na  Czwartek  06 maja 2021 godz. 18.30   i uzalezniony jest od ilości chętnych zespołów (liczba jest ograniczona )

Pod numerem telefonu  739 954 147 czekamy na zgłoszenia, w których należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko kierownika oraz tel. kontaktowy.