Spotkanie organizacyjne XXVIII edycji KHLPN.
poniedziałek, 09 października 2017 13:35

logo khlpn male

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w rozgrywkach XXVIII edycji Kartuskiej Halowej Ligi Pi?ki No?nej. Inauguracja sezonu zaplanowana jest na niedziel? 19 listopada 2017. Wcze?niej odb?dzie si? spotkanie organizacyjne.

 

 

Jak co roku organizatorzy KHLPN zaplanowali spotkanie z kierownikami lub kapitanami zespo?w, ktre planuj? wzi?? udzia? w zbli?aj?cych si? rozgrywkach. Na zebraniu wydana zostanie dokumentacja (regulamin, zg?oszenia, itp.), ktre nale?y dostarczy? organizatorom przed pierwszym meczem. Spotkanie odb?dzie si? w 31 pa?dziernika (wtorek) o godzinie 18.00 w Gimnazjum nr 1 gdzie odbywaj? si? rozgrywki. Wst?pne zg?oszenia prosimy dokonywa? telefonicznie pod numerem tel. 606 993 749.