1 edycja KALPN - 6 zako?czona.
czwartek, 05 października 2017 17:55

logotyp KALPN male

W dniu 4.10.2017 odby?a si? ostatnia kolejka Kartuskiej Amatorskiej Ligi Pi?ki No?nej 6, ktra od 19 kwietnia z wakacyjn? przerw? rozgrywana by?a na kartuskim Orliku.

 

 

 

 

By?a to pierwsza regularna liga, ktra odbywa?a si? na kartuskich obiektach od czasu powstania tego typu boisk w naszym mie?cie. Rozgrywki wystartowa?y dzi?ki inicjatywie cz?onkw Kaszubskiego Stowarzyszenia Sportowego Sok? w Kartuzach przy wsparciu finansowym w?adz samorz?dowych. Patronem honorowym imprezy sportowej by? Burmistrz Kartuz Mieczys?aw Grzegorz Go?u?ski.

W rywalizacji uczestniczy?o 11 zespo?w w Kartuz i okolic. Jak nazwa wskazuje w rozgrywkach mogli uczestniczy? wy??cznie amatorzy, czyli zawodnicy nie graj?cy w klubach sportowych. W sumie w lidze rozegrano 75 meczw (ka?dy w wymiarze czasowym 2x20 minut), w  ktrych zdobyto 584 goli, pokazano 77 ??tych i 3 czerwone kartki.

Najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek zosta? Zbigniew Miotk z dru?yny Samorz?d Kartuzy, ktry zdoby?30bramek natomiast za najlepszego bramkarza uznano Marcina Brzeskiego z zespo?u Okolice Kartuz/Markaz.

Klasyfikacja ko?cowa KALPN.

1.       Okolice Kartuz/Markaz

2.       Malwa Prokowo

3.       Samorz?d Kartuzy

4.       Sok? Kartuzy

5.       Orange Team Kartuzy

6.       FC po Nalewce Mirachowo

7.       S?o?ce Kartuzy

8.       Cube Kartuzy

9.       XYZ Kartuzy

10.   Blue Devils Kartuzy

11.   Natural Team Kartuzy

Podczas oficjalnego zako?czenia rozgrywek zarwno uczestnicy rozgrywek jak i przedstawiciele w?adz samorz?dowych zapowiedzieli kontynuowanie rozgrywek w przysz?ym roku.