KALPN - 6. Zako?czenie rozgrywek.
poniedziałek, 25 września 2017 15:22

logotyp KALPN maleDobiega ko?ca 1 edycja Kartuskiej Amatorskiej Ligi Pi?ki no?nej - 6. W dniu 4.10.2017 rozegrana zostanie ostatnia kolejka sezonu.

 

 

W?a?nie tego dnia po zako?czeniu spotka? grupy mistrzowskiej wr?czone zostan? pami?tkowe puchary, medale oraz statuetki dla najlepszych dru?yn oraz zawodnikw. Pami?tkowe statuetki otrzymaj? rwnie? pozosta?e zespo?y bior?ce udzia? w lidze.

Jednocze?nie informujemy, ?e ze wzgl?du na gr? nieuprawnionego zawodnika w meczu 13 kolejki pomi?dzy FC po Nalewce Mirachowo - Okolice Kartuz/Markaz wynik meczu zosta? zweryfikowany na 5-0 (walkower) na korzy?? dru?yny Okolice Kartuz/Markaz.