Zapraszamy do udzia?u w XXVIII edycji KHLPN
poniedziałek, 18 września 2017 11:33

logo khlpn maleInformujemy, ?e ruszy?y przygotowania do XXVIII edycji rozgrywek Kartuskiej Halowej Ligi Pi?ki No?nej.

Kierownikw lub kapitanw dru?yn, ktre planuj? udzia? w tegorocznych rozgrywkach prosimy o kontakt.

 

 

Wst?pne zg?oszenie nale?y dokona? telefonicznie pod numerem 606 993 749.

Inauguracja rozgrwek zaplanowana jest na 19 listopada 2017 natomiast zako?czenie w 1 weekend marca.

Wszystkie mecze zaplanowane s? na niedziel?, jednak dopuszczamy mo?liwo?? rozegrania kolejki rwnie? w jedn? z grudniowych sobt. Ilo?? spotka? oraz podzia? na ligi uzale?niony jest od ilo?ci startuj?cych zespo?w. W drugiej po?owie pa?dziernika odb?dzie si? spotkanie organizacyjne z przestawicielami dru?yn.

Zapraszamy.