KALPN-6. Uwaga! Zmiana harmonogramu spotka?.
sobota, 20 maja 2017 16:42

logotyp KALPN male W zwi?zku z wycofaniem si? z rozgrywek dru?yny Gaz Rom wszystkie dotychczasowe wyniki spotka? z tym zespo?em zosta?y anulowane.

 

 

Zmianie ulegnie rwnie? harmonogram spotka?. Po zako?czeniu pierwszej rundy tabela zostanie podzielona na grup? walcz?c? o mistrzostwo ligi. Zagraj? w niej zespo?y z miejsc 1-6. Pozosta?e zespo?y zagraj? o miejsca 7-11