Kartuska Amatorska Liga Pi?ki No?nej - 6. Inauguracja rozgrywek.
wtorek, 18 kwietnia 2017 19:11

logotyp KALPN male
Na kilka godzin przed inauguracj? Kartuskiej Amatorskiej Ligi Pi?ki No?nej - 6 na naszej stronie pojawi?y si? sk?ady wszystkich zespo?w. Na ten moment w 12 zespo?ach zg?oszonych jest 121 zawodnikw.

 

Zgodnie z zapowiedzi? rozgrywki b?d? si? dobywa?y w poniedzia?ki - 2 mecze oraz ?rody - 4 mecze. Wyj?tek stanowi 1 oraz 3 kolejka, ktra rozegrana zostanie w 3 maja, a wi?c w dniu ko?cz?cym "d?ugi weekend".

Przypominamy o obowi?zku dostarczenia przed pierwszym meczem kompletu dokumentacji zg?oszeniowej wraz zpodpisami zawodnikw. Nie spe?nienie tego wymogu eliminuje dru?yn? z udzia?u w rozgrywkach.

Wkrtce na stronie pojawi si? obowi?zuj?cy terminarz na ca?? 1 rund?.

Wszystkim uczestnikom ?yczymy satysfakcjonuj?cych wynikw sportowych.