Kartuska Amatorska Liga Pi?ki No?nej - 6. Informacje organizacyjne.
środa, 12 kwietnia 2017 18:02

logokzyumaleW ?rod? 19 kwietnia odb?dzie si? pierwsza seria spotka? KALPN-6. Bedzie to jedyna kolejka, ktra zostanie rozegrana w 1 dzie?.

Pozosta?e spotkania w ramach jednej kolejki zostan? roz?o?one na 2 dni to jest: poniedzia?ek oraz ?rod?.

 

W poniedzia?ki b?d? si? odbywa?y 2 spotkania. Pierwsze godzinie 18.20 drugie rozpocznie si? o 19.10. W ?rod? kolejka rozpocznie si? o godzinie 18.30.

Jednocze?nie informujemy, ?e decyzj? organizatorw tabela po rozegraniu 1 rundy zostanie podzielona na 2 grupy, w ktrych zespo?y zagraj?  o miejsca 1-6 oraz 7-12. Zaliczony zostanie dorobek punktowy z 1 rundy. Druga runda b?dzie mia?a 5 kolejek i rozpocznie si? we wrze?niu. 

Przypominamy o obowi?zku jak najszybszego dotarczenia organizatorom zg?oszenia wraz z kompletem podpisw zawodnikw.