Kartuska Amatorska Liga Pi?ki No?nej - 6. 10 kwietnia spotkanie organizacyjne.
czwartek, 30 marca 2017 12:10

logokzyumale Mamy ju? komplet dru?yn, ktre wystaruj? w 1 edycji Kartuskiej Amatorskiej Lidze Pi?ki No?nej - 6. Tym samym przyjmowanie zg?osze? zosta?o juz zako?czone. Kolejnym etapem przygotowa? jest spotkanie organizacyjne.

 

 

 

Spotkanie jest zaplanowane na 10 kwietnia o godzinie 18.00 w Gimnazjum nr 1 w Kartuzach. Wej?cie od strony sali sportowej, tradycyjnie sala matematyczna. (Dla tych, ktrzy pojawi? si? pierwszy raz informujemy, ?e kierujemy si? schodami do gry na widowni?, drzwi po prawej)

Obecno?? na spotkaniu kierownikw lub kapitanw poszczeglnych zespo?w jest obowi?zkowa. Na spotkanie nale?y przynie?? wype?nione zg?oszenie dru?yny wraz z podpisami zawodnikw, oraz ewentualne zgody rodzicw. Wszelkie dokumenty s? dost?pne na stronie w zak?adce "pliki do pobrania".

Na spotkaniu omwimy istotne sprawy zwi?zane z przebiegiem rozgrywek wynikaj?ce z regulaminu. Po ewentualnych propozycjach b?dzie mo?na zastanowi? si? nad jego korekt?. Odb?dzie si? rwnie? losowanie na podstawie, ktrego przygotowany zostanie terminarz rozgrywek.

Rozgrywki rozpoczn? si? prawdopodobnie 19 kwietnia.