Przygotowania do rozgrywek KALPN - 6.
piątek, 24 marca 2017 20:52

logokzyumale Trwaj? przygotowania do rozgrywek Kartuskiej Amatorskiej Ligi Pi?ki No?nej - 6, do ktrej  zg?osi?o si? ju? 9 zespo?w.

 

 

 

W zak?adce "pliki do pobrania" pojawi? si? skorygowany regulamin rozgrywek wraz z dokumentami niezb?dnymi do zg?oszenia dru?yny. Poprawki w regulaminie wobec wersji pierwotnej zosta?y wyt?uszczone. Mo?liwe, ?e do rozpocz?cia pierwszej rundy regulamin zostanie jeszcze poprawiony, o czym oczywi?cie poinformujemy.

Wkrtce podamy do wiadomo?ci termin spotkania organizacyjnego, na ktrym powinnien pojawi? si? ka?dy kierownik b?d? przedstawiciel dru?yny zainteresowanej. Spotkanie odb?dzie si? jeszcze w pierwszej po?owie kwietnia aby pod koniec kwietnia uruchomi? rozgrywki. Na spotkaniu, oprcz omwienia regulaminu odb?dzie si? losowanie, na podstawie ktrego ustalony zostanie terminarz spotka?.