niedziela, 05 marca 2017 20:44

logo khlpn male

Tradycj? rozgrywek Kartuskiej Halowej Ligi Pi?ki No?nej jest, ?e zespo?y w niej uczestnicz?ce ko?cz?c sezon rywalizuj? o Puchar Ligi. Tam by?o i tym razem.

Oficjalne zako?czenie rozgrywek tradycyjnie poprzedzi? turniej o Puchar Ligi. W tym roku do rywalizacji o ostatnie trofeum KHLPN stan??o 12 dru?yn, które wcze?niej rywalizowa?y podczas sezonu zasadniczego. Sito eliminacji przebrn??y zespo?y 1 ligowe: Zbrójstal Kartuzy oraz New Look Kartuzy. Po zaci?tym spotkaniu ostatecznie lepsz? okaza?a si? dru?yna New Look Kartuzy, która pokona?a Zbrójstal 2-1.

Ogó?em zawodach wzi??o udzia? blisko 220 zawodników. W zasadniczej cz??ci rozgrywek trwaj?cych od 27 listopada z zaplanowanych 101 meczów odby?o si? 100 spotka?.  Strzelono 856 bramek ze ?redni? 8.50 bramki na mecz. Dla porównania w poprzednim sezonie w 86 spotkaniach strzelono 773 gole. Ze ?redni? 9.09. bramki na mecz. Pokazano 179 ?ó?tych i 6 czerwonych kartek. W ubieg?ym roku pokazano 163 ?ó?tych i 6 czerwonych kartek

 

Bezpo?rednio po meczu fina?owym przyst?piono do ceremonii dekorowania najlepszych zawodników.

Wyró?nienia indywidualne przyznane przez organizatorów rozgrywek otrzymali:

Najlepszy zawodnik w 1 ligi: Sylwester Bielicki – New Look Kartuzy,

Najlepszy bramkarz 1 ligi: Kacper Tu?owiecki – Elus Kartuzy,

Klasyfikacja strzelców 1 ligi:

1 Jan Przybyszewski              ELUS Kartuzy                 34

2 Sylwester Bielicki                New Look Kartuzy          23

3 Micha? Papina                      New Look Kartuzy         19

Najlepszy zawodnik 2 ligi :  Szymon Wro?ski - Markbud 2 Grzybno,

Najlepszy bramkarz 2 ligi: Maciej Arndt Markbud 2 Grzybno,

Klasyfikacja strzelców 2 ligi:

      1 Sebastian Hinca                 Krzewi Róg/Europak Garcz                       27

      2 Szymon Wro?ski                Markbud II Grzybno                     20

      3 Grzegorz Miotk                  Markbud II Grzybno                     16

Dru?ynowe wyró?nienia fair – play otrzyma?y zespo?y:

Elwoz Szklana – 1 liga,

Us?ugi Stolarskie Grzybno - 2 liga,

Klasyfikacja kibiców:

1 miejsce Maciej Groth              86 punktów

2 miejsce Wioleta Stromska       84

3 miejsce Klaudiusz Rymarski     78

Klasyfikacja dru?ynowa. Tabele ko?cowe.

 1 liga:

$11.     New Look Kartuzy                      38        91-35

$12.     Elus Kartuzy                               27        84-58

$13.     Markbud Grzybno                                    24        66-49

$14.     Zbrójstal Kartuzy                         21        55-56

$15.     Syldar Kie?pino                            19        53-59

$16.     Elwoz Szklana                            1          43-135

2 liga

$11.     Markbud II Grzybno                     34         81-26

$12.     Kwiaciarnia Zaremba Kartuzy         32        65-40

$13.     Krzewi Róg/Europak Garcz                       28        83-47

$14.     S?o?ce Kartuzy                           24        48-54

$15.     Atut Kartuzy                              21        46-55

$16.     Gaz-Rom                                    16        50-61

$17.     CUBE Kartuzy                             7          44-84

$18.     Us?ugi Stolarskie Grzybno             3          39-89