KHLPN. 13/14 kolejka.
niedziela, 19 lutego 2017 19:00

logo khlpn maleZako?czy?a si? przedostatnia kolejka Kartuskiej Halowej Ligi Pi?ki No?nej. Okazuje si? ze na ostateczne rozstrzygni?cia musimy poczeka? do ostatniej kolejki.

 

 

 

 

 

W I lidze najwa?niejszym wydarzeniem by? pojedynek Markbudu Grzybno z Elusem Kartuzy. Elus w tym meczu mg? zapewni? sobie wicemistrzostwo ligi, jednak nie wykorzysta? tej szansy. Zesp? z Grzybna okaza? si? lepszy w tym spotkaniu i wygrywaj?c 2-1 nadal zachowa? realne szanse na 2 miejsce w ko?cowej klasyfikacji. Zbrjstal Kartuzy, ktry podejmowa? nowego mistrza KHLPN New Look Kartuzy ambitnie walczy? o br?zowe medale. Chocia? wynik 3-3 z faworyzowanym przeciwnikiem nale?y uzna? za sukces, to jednak pozbawi? Zbrjstal szansy na trzecie miejsce w tabeli. Te szanse ma jeszcze Syldar Kie?pino, ktry zwyci??y? Elwoz Szklana 4-3. Aby tak si? sta?o b?dzie musia? zwyci??y? Markbud Grzybno w ostatniej kolejce.
W drugiej lidze dosz?o do zmiany na pozycji lidera. Sta?o to si? za spraw? pora?ki Kwiaciarni Zaremba Kartuzy z dru?yn? S?o?ce Kartuzy. Pocz?tek spotkania nale?a? do Kwiaciarni, ktra szybko wysz?a na prowadzenie. Jednak zawodnicy S?o?ca wykazywali du?e zaanga?owanie co przek?ada?o si? na sytuacje podbramkowe i co najwa?niejsze by?y one skuteczne. W sumie zdobyli 5 bramek a ca?e spotkanie zako?czy?o si? wynikiem 5-1.
Potkni?cie lidera i okazj? awansu na 1 miejsce w tabeli wykorzysta? Markbud II Grzybno, ktry pokona? Us?ugi Stolarskie Grzybno 7-3. Na kolejk? przed zako?czeniem rozgrywek o dwa punkty wyprzedza wcze?niej wspomnian? Kwiaciarni? Zaremba Kartuzy. Wa?ne zwyci?stwo odnie?li zawodnicy Krzewi Rg/ Europak Garcz, ktrzy pokonali Atut Kartuzy 7-1. Punkty zdobyte przez dru?yn? z Garcza pozwoli?y utrzyma? trzeci? pozycj? w tabeli. Natomiast dla Atutu pora?ka oznacza pozbawienie szansy na zdobycie br?zowych medali. Kolejne 3 punkty do swojego dorobku dopisuj? zawodnicy Gaz Rom, ktrzy pokonali CUBE Kartuzy 7-6.

Ostatnia kolejka rozgrywek odb?dzie si? za tydzie?, tj. 26 lutego od godz. 10.00. W niej kilka ciekawych spotka? stanowi?cych o ko?cowej klasyfikacji w poszczeglnych ligach. Oficjalne zako?czenie wraz z turniejem o Puchar Ligi ob?dzie si? 5 marca 2017. Zapraszamy.