wtorek, 06 grudnia 2016 06:25

typer Poznali?my klasyfikacj? ko?cow? kibiców uczestnicz?cych w "Lidze Typerów". O tym, ?e warto walczy? do ko?ca przekona?  Klaudiusz Rymarski, który po ostatnim typowaniu z ostatniego miejsca awansowa? do pierwszej trójki.

 

 Tegoroczna rywalizacja w zabawie nale?a?a do bardzo zaci?tej, a o ko?cowej klasyfikacji decydowa?a ilo?? trafnie wytypowanych spotka? w trakcie ca?ego sezonu.

 

1. Maciej Groth             86 punktów

2. Wioleta Stromska      84

3. Klaudiusz Rymarski   78 - 5 trafie?

4. Dariusz Kuchta          78 - 4 trafienia

5. Szymon Peta             77 - 3 trafienia

5. Maciej Papina            77 - 3 trafienia

7. Tadeusz Makurat       73

8. Piotr Peta                 71