IX Turniej Piłki Noznej o Puchar Burmistrza Kartuz. Regulamin.
poniedziałek, 06 czerwca 2016 14:15

logokzyumaleTegoroczna edycja turnieju odbędzie sie w kategorii open. To jest podstawowa zmiana, która odróżnia zbliżajace się zawody od tych, które organizowaliśmy w poprzednich latach.

 

 

 

 

 

Podobnie jak w poprzednich latach tak i teraz w przypadku udziału 16 zespołów turniej będzie sie odbywał w sobotę i niedzielę. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 czerwca. W przypadku większej ilości chętnych o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 30 czerwca odbędzie sie losowanie grup. 

 

Regulamin Turnieju.

IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kartuz

I CEL TURNIEJU
Popularyzacja piłki nożnej wśród amatorów.
Integracja społeczności sportowej.
Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny piłkarskiej.

II ORGANIZATOR
Kaszubskie Stowarzyszenie Sportowe „Sokół" Kartuzy
przy wsparciu finansowym U.G. Kartuzy
Patronem Honorowym Turnieju jest Burmistrz Gminy Kartuzy

III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
9-10 lipiec 2016 r.
Boisko piłkarskie „Orlik" przy Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

IV UCZESTNICTWO I SKŁAD DRUŻYNY
a)Warunkiem uczestnictwa drużyny jest dostarczenie przed pierwszym meczem imiennego zgłoszenia do turnieju wraz z kompletem podpisów zawodników oraz dokonanie opłaty startowej w kwocie 100 zł. Każda z drużyn musi posiadać pełnoletniego kierownika drużyny.
Po złożeniu u organizatora zgłoszenia nie będzie możliwości korygowania składu.
b) Dopuszcza się udział zawodników rocznika 2000 i starszych. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Zespoły grają w sześcioosobowych składach (5 w polu + bramkarz). Maksymalna ilość zawodników w zgłoszeniu – 12 osób.

V WYPOSAŻENIE I STRÓJ ZAWODNIKA .
Drużyny biorące udział w turnieju powinny występować w jednolitych strojach piłkarskich z numerem na tylniej części koszulki. Zaleca się, aby zawodnik posiadał ochraniacze piłkarskie oraz miękkie obuwie sportowe.
Zabrania się gry:
- w dresie lub spodniach dresowych (za wyjątkiem bramkarza).
- gry w twardym obuwiu (wkręty)
- gry w okularach

VI SYSTEM ROZGRYWEK
W turnieju bierze udział 16 drużyn, które w pierwszej fazie zostaną podzielone na 4 grupy. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do drugiej rundy (play-off) . Zespoły w 2 rundzie będą kojarzone według turniejowej drabinki. Nie przewiduje się spotkania o 3 miejsce. Zespoły, które przegrają mecze półfinałowe zostaną sklasyfikowane na 3 miejscu. Spotkania pierwszej rundy trwają 2x10 minut. Od drugiej rundy 2x12 minut.

VII PRZEPISY
Kary Dyscyplinarne
- zawodnik ukarany żółtą kartką – ostrzeżenie. Trzecia żółta kartka w turnieju, a następnie każda 2 kolejna skutkuje odsunięciem od następnego meczu w turnieju.
- zawodnik ukarany drugą żółtą kartką w meczu – wykluczenie, drużyna gra 2 minuty w niekompletnym składzie, lub do utraty bramki
- zawodnik ukarany czerwoną kartką – wykluczenie, (drużyna gra 2 minuty w niekompletnym składzie lub do utraty bramki) oraz wykluczenie z kolejnego meczu,
- kara surowsza – wykluczenie z turnieju na wniosek sędziego lub organizatora zawodów, za wybitnie nie sportowe zachowanie (np. znieważenie sędziego, przedstawicieli organizatorów).
O kolejności w tabeli decyduje:
- ilość zdobytych dużych punktów
- wyniki bezpośrednich spotkań /mała tabela/
- ilość zdobytych punktów,
- stosunek bramek
- ilość strzelonych bramek
- stosunek bramek /różnica/
- ilość strzelonych bramek
- losowanie
O kolejności najlepszych strzelców decyduje:
- ilość strzelonych bramek
- pozycja drużyny w tabeli końcowej
Uwaga ! Rzuty karne decydujące o awansie drużyny w fazie play off wykonywane są z 10 metra

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie Komisja Dyscyplinarna w składzie:
Zdzisław Krause, Zdzisław Hildebrandt, Mieczysław Groth.

VIII NAGRODY
-Najlepsze 3 zespoły otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.
- Najlepszy bramkarz, strzelec oraz najlepszy zawodnik turnieju otrzymuje pamiątkowe statuetki.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczestnicy turnieju nie są ubezpieczeni przez organizatora od nieszczęśliwych wypadków.
Każdy zawodnik gra z własnej nieprzymuszonej woli, wobec czego organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęście, uszczerbek na zdrowiu spowodowany zdarzeniem w trakcie turnieju. Zaleca się aby kierownicy drużyn ubezpieczyli zawodników we własnym zakresie.
W turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych, i posiadający aktualne badania lekarskie za co pełną odpowiedzialność ponosi kierownik drużyny.
Za wiarygodność podpisów na zgłoszeniu, a co za tym idzie, za zaznajomieniem się z regulaminem turnieju, pełną odpowiedzialność ponosi kierownik drużyny.

X SPRAWY PORZĄDKOWE

Zawodnicy rezerwowi podczas meczu zajmują miejsca na ławce rezerwowych. Na terenie boiska mogą znajdować się wyłącznie drużyny rozgrywające swoje spotkanie. Prosimy o utrzymanie porządku i spokoju na terenie kompleksu sportowego. Do konsultacji ewentualnych spraw spornych wynikających z regulaminu upoważniony jest tylko kierownik lub kapitan drużyny.

Zapewniamy:
- opiekę medyczną podczas trwania zawodów,
- wodę dla uczestników,

Umieszczanie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych na terenie obiektu jest dozwolone jedynie za zgodą organizatora.
Sprawy nie ujęte w w/w regulaminie normują przepisy PZPN oraz Regulamin kompleksu sportowego „Orlik" 2012

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji .