Walne Zebranie Członków KSS Sokół Kartuzy
czwartek, 05 maja 2016 18:18

W imieniu Zarządu KSS Sokół zapraszamy członków oraz sympatyków stowarzyszenia.

Zarząd KSS „Sokół” w Kartuzach zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 25.05.2016 o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej restauracji „Pod Orłem”

 

Początek obrad:

W I terminie godz.  18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem KSS „Sokół” Kartuzy uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSS Sokół Kartuzy

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu KSS Sokół za 2015 r.
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSS Sokół Kartuzy za 2015 r.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu KSS Sokół za 2015 r. i udzielenie absolutorium.
 11. Zatwierdzenie bilansu i rachunków za 2015 r.
 12. Przedstawienie projektu planu pracy KSS Sokół na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcie planu pracy KSS Sokół na 2016 rok.

- przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności KSS Sokół

       13. Wolne wnioski.                                                                                                                                 

       14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze Zarządu KSS Sokół i Komisji Rewizyjnej dostępne do wglądu w dniu 25.05.2016 od godz. 17.00