Walne zebranie członków stowarzyszenia.
środa, 10 maja 2017 13:26

Zarząd KSS „Sokół” w Kartuzach zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 19.05.2017 o godzinie 18.00 w siedzibie firmy „Zbrójstal” w Kartuzach ul. Bielińskiego.

 

 

Początek obrad:

W I terminie godz.  18.00

W II terminie godz. 18.15

Zgodnie ze Statutem KSS „Sokół” Kartuzy uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSS Sokół Kartuzy

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu KSS Sokół za 2016 r.
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSS Sokół Kartuzy za 2016 r.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu KSS Sokół za 2016 r. i udzielenie absolutorium.
 11. Zatwierdzenie bilansu i rachunków za 2016 r.
 12. Przedstawienie projektu planu pracy KSS Sokół na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcie planu pracy KSS Sokół na 2017 rok.

- przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności KSS Sokół

       13. Wolne wnioski.                                                                                                                                 

       14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze Zarządu KSS Sokół i Komisji Rewizyjnej dostępne do wglądu w dniu 19.05.2017 od godz. 17.30